UNITATE
      PROTEJATĂ
             

UNITATE PROTEJATA MURES

Servicii SSM gratuite

UNITATE PROTEJATA

 

 

 

 

Unitate protejata Mures

Cine poate achiziţiona servicii si produse de la o unitate protejata ?
- Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia conform legii 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.
- Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:
a. să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
b. să achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în suma echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit. a).

Procedură deducere taxă pentru neîncadrarea de persoane cu handicap
1. Se se presteaza serviciul de catre upa în baza unui Contract+ Acord de Parteneriat.
2. Se emite o factura cu valoarea serviciului prestat.
3. Clientul complează declaraţia 100.

Serviciile cuprind :

Securitate şi sănătate în muncă /SSM /

- elaborare documentaţie SSM
-  instructaje generale la angajare
-  controale interne
- participare la instructaje periodice
- complectarea fişelor SSM conform deciziilor interne
- testarea anuală a personalului

Prevenire şi stingere a incendiilor /PSI/ şi situaţii de urgenţă /SU/

- elaborare documentaţie
- efectuare exercitii in domeniul SU
- controale interne
- instructaje periodice lunare şi trimestriale conform legislaţiei în vigoare

Voteaza pe Real Web