UNITATE
      PROTEJATĂ
             

Organizarea activității de SSM ( protectia - muncii ) în unitatea ta - servicii lunare

pabiand 2S.C. PABIAND S.R.L. societate abilitată serrvici extern SSM Mures cu certificat de abilitare: nr.0002087 din data de19.03.2008, Certificat reinnoit in anul 2011.

Organizarea activităților de prevenire și protecție în unitatea ta se poate realiza în următoarele moduri:

1. Prin asumarea de către angajator în condițiile prevăzute de lege: microîntreprinderi sau întreprinderi mici fără riscuri deosebite, cu 1 – 9 lucrători și domeniul de activitate efectuat este altul decât activitățile descrise în anexa 5 din HG 1425/2006 modificată și obligatoriu pregătire SSM nivel bază – curs de 40 ore pentru administrator;
2. Prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activitățile de prevenire și protecție în condițiile legii (angajați cu normă întreagă, obligatoriu pregătire SSM nivel mediu – curs de 80 ore);
3. Prin înființarea unuia sau mai multor servicii interne de prevenire și protecție;
4. Prin apelarea la servicii abilitate externe de prevenire și protecție pe baza unui contract de prestări de servicii.

Serviciile periodice/lunare prestate de S.C. PABAIND S.R.L.  constau în principal în:
• Verificarea instruirilor periodice sub semnătură în fișele individuale;
• Control efectiv la locurile de muncă;
• Informarea în scris a angajatorului despre neconformitățile depistate;
• Reprezentarea intereselor unității tale la controale în domeniul SSM, participarea efectivă la controale ca serviciu extern;
• Efectuarea Instruirii Introductiv Generale la angajare și completarea fișelor de instruire;
• Realizarea testării anuale a personalului sau de câte ori este nevoie;
• Reinstruirea personalului în cazul modificărilor din cadrul sistemului de muncă;

Când externalizez serviciul de prevenire și protecție?
• Când nu îndeplinesc cerințele legale de organizare a serviciului de prevenire și protecție;
• Când nu îndeplinesc condițiile pentru a numi unul sau mai mulți lucrători desemnați SSM;
• Când nu am posibilitatea (lipsa timp, disponibilitate, etc.) de a îmi asuma răspunderea în domeniul SSM;
• Când domeniul meu de activitate se regăsește în anexa 5 din HG 1425/2006 modificată;

Avantajele extarnalizării serviciului de prevenire și protecție:
• Asistență de specialitate permanentă;
• Asumarea răspunderii pe cele 33 de activități în condițiile legii;
• Economie de timp, bani și resurse umane;
• Număr mai redus de incidente de muncă;
• Contact permanent cu noutățile din domeniu;
• Birocrație redusă;
• Elaborarea și actualizarea documentelor specifice “De la A la Z”;
• Supervizarea instruirilor periodice și a reinstruirilor sub semnătură în fișele individuale de instruire;
• Locuri de muncă mai ergonomice;

În cazul în care angajatorul apelează la servicii externe de prevenire și protecție acesta nu este exonerat de obligațiile sale legale ce îi revin în domeniul Securității și Sănătății în Muncă.

Voteaza pe Real Web