UNITATE
      PROTEJATĂ
             

Prevenirea şi Stingerea Incendiilor ( PSI )

Organizarea, prevenirea si stingerea  incendiilor ( PSI )PSI conform legislatiei in vigoare:
a)stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
b)elaborarea, aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispoziţii, hotărâri şi altele asemenea, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;
c)elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidenţelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor;
d)organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă;
e)planificarea şi executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor;
f)analiza periodică a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
g)elaborarea de programe de optimizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor;

Voteaza pe Real Web