UNITATE
      PROTEJATĂ
             

Organizarea activității de SSM în unitatea taOrganizarea activității de SSM în unitatea ta

Organizarea activităților de SSM în unitatea ta se poate realiza în următoarele moduri:

1. Prin asumarea de către angajator în condițiile prevăzute de lege: microîntreprinderi sau întreprinderi mici fără riscuri deosebite, cu 1 – 9 lucrători și domeniul de activitate efectuat este altul decât activitățile descrise în anexa 5 din HG 1425/2006 modificată și obligatoriu pregătire SSM nivel bază – curs de 40 ore pentru administrator;
2. Prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activitățile de prevenire și protecție în condițiile legii (angajați cu normă întreagă, obligatoriu pregătire SSM nivel mediu – curs de 80 ore);
3. Prin înființarea unuia sau mai multor servicii interne de prevenire și protecție;
4. Prin apelarea la servicii abilitate externe de prevenire și protecție pe baza unui contract de prestări de servicii.

Serviciile periodice/lunare prestate de S.C. Pabiand s.r.l. constau în principal în:

• Verificarea instruirilor periodice sub semnătură în fișele individuale;
• Control efectiv la locurile de muncă;
• Informarea în scris a angajatorului despre neconformitățile depistate;
• Reprezentarea intereselor unității tale la controale în domeniul SSM, participarea efectivă la controale ca serviciu extern;

Voteaza pe Real Web