UNITATE
      PROTEJATĂ
             

Instruirea lucrătorilorinstruirea lucratorilor

În viziunea noastră instruirea lucrătorilor reprezintă cel mai important segment în organizarea activității de prevenire și protecție în unitate. De aceea S.C. Pabiand s.r.l. tratează la modul cel mai serios acest aspect. Astfel materialelele (tematicile de instruire) elaborate și utilizate în cadrul instruirilor în domeniul Securității și Sănătății în Muncă sunt concepute, particularizate pe domeniul de activitate și a riscurilor specifice unității tale și sunt deschise în permanență îmbunătăților prin actualizări, implementări de concepte, idei noi, etc. Tehnica de efectuare a instruirilor în domeniul Securității și Sănătății în Muncă este prin utilizarea metodei interactive de prezentare. Instruirile noastre sunt ținute prin intermediul prezentărilor multimedia, conținutul lor fiind axat îndeosebi pe fotografii și materiale audio-video îmbrățisând astfel conceptul că "o poză face mai mult decât o mie de cuvinte". Mesajul instruirilor noastre este unul cât se poate de actual: CONȘTIENTIZARE ȘI RESPONSABILITATE. În urma instruirilor ținute de noi lucrătorul pleacă spre locul său de muncă cel puțin cu următoarea învățătură: "voi respecta ce am învățat azi pentru că acasă mă așteaptă pe mine și pe colegii mei, cei dragi : copiii, soția, mama, tata, fratele..." Și la urma urmei am adăuga noi (chiar dacă sună dur) de multe ori asta face diferența dintre viață și moarte!

S.C. Pabiand s.r.l. efactuează sau participă la toate fazele instruirilor în domeniul Securității și Sănătății în Muncă în condițiile și conform Legii.

1. Instruirea Introductiv Generală - durata de minim 8 ore reprezentând prima zi de muncă a lucrătorului - include
verificarea cunoștințelor dobândite în urma instruirii prin testare, întocmirea fișei individuale de instruire;

2. Participarea la Instruirea la Locul de Muncă - durata de minim 8 ore reprezentând a doua zi de muncă a
lucrătorului;

3. Verificarea Instruirilor Periodice sub semnătură - frecvența verificărilor conform periodicității aprobare în tematicile
de instruire;

4. Reinstruirea personalului în cazul revenirii la muncă după un accident, dacă au apărut modificări în sistemul de
muncă, tehnologii noi, când lucrătorul a lipsit mai mult de 30 de zile lucrătoare;

5. Instruirea personalului de ori de câte ori angajatorul consideră necesar în vederea ridcării nivelului de securitate
în unitate;

6. Instruirea de CONȘTIENTIZARE și RESPONSABILIZARE în domeniul Securității și Sănătății în Muncă;

Voteaza pe Real Web