UNITATE
      PROTEJATĂ
             

Expresii si definitii santiere mobile

Expresii si definitii santiere mobile

Expresii si definitii santiere mobileConstructii ssm

Expresii si definitii santiere mobile

a) Definiţia şantierului temporar sau mobil: Prin şantier de construcţii trebuie înţeles locul în care se desfăşoară oricare dintre activităţile din secţiunea 45 a codului CAEN, având în vedere faptul că aceste lucrări sunt intrinsec asociate cu activităţile de construcţii (construcţii şi inginerie civilă) şi se execută utilizând tehnologii specific acestui tip de industrie.
Şantierele mobile sunt santierele care presupun deplasarea ariilor in care se desfasoara activitatile (exemple: lucrari de drumuri sau infrastructura feroviara, imbunatatiri funciare, proiecte de mediu).

b) Beneficiarul poate fi orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, care decide în mod individual sau colectiv, să dezvolte, programeze sau finanţeze, utilizând resurse proprii sau externe, lucrări de construcţii pentru sine sau pentru alte scopuri, vânzare sau construcţie pentru terţi.
În cazurile în care beneficiarul, utilizând lucrători proprii, execută direct unele sau toate lucrările de pe şantier, acesta va avea şi calitatea de antreprenor.
În consecinţă, îşi va asuma atât obligaţiile de beneficiar cât şi obligaţiile de antreprenor.
Exemple de beneficiari:
• administraţiile publice care promovează lucrări civile sau de construcţii (administraţia generală de stat, administraţii locale - judeţene, orăşeneşti, comunale). În acest caz beneficiarul este administraţia care desfăşoară lucrarea şi este reprezentată de agentul organismului cu aceste competenţe.
• companii şi persoane fizice care dezvoltă lucrări pentru punerea în vânzare către terţe părţi
• companii care dezvoltă lucrări pentru construirea, extinderea sau renovarea instalaţiilor proprii, indiferent de dacă aceste lucrări sunt efectuate în afara sediilor lor sau în procesul lor de fabricaţie
• instituţiile religioase şi civile şi fundaţii care dezvolta construcţii pentru propriile scopuri
• asociaţii ale proprietarilor care promovează lucrări de reparare, menţinere sau îmbunătăţire a proprietăţii lor. În acest caz beneficiarul este asociaţia de proprietari, reprezentată de preşedinte.
• particulari care promovează construcţii pentru uz propriu. Regimul de construcţie în regie proprie este inclus în această rubrică.

c) Managerul de proiect este cel care, desemnat de beneficiar şi supus reglementărilor aplicabile (tehnice, de planificare, de mediu, etc.), realizează proiectul.
Beneficiarul transmite catre managerul de proiect autoritatea sa, in faza de executie el fiind practic reprezentantul beneficiarului pe santier.
Când toate lucrările dintr-un proiect sunt contractate de beneficiar către o persoană fizică sau juridică calificată, aceasta este responsabilă pentru semnarea şi pregătirea proiectului (autorul proiectului).

Când proiectul este contractat de beneficiar către mai multe persoane fizice sau juridice calificate, şi la realizarea sa intervin mai multi manageri de proiect aceştia sunt autorii proiectului.
De asemenea, trebuie presupus că există mai multi manageri de proiect când beneficiarul, contractează părţi ale aceluiaşi proiect (fundaţiile, structura, instalaţiile, etc.) către diferite persoane fizice şi juridice calificate. În ambele cazuri, coordonarea necesară trebuie menţinută între toţi managerii de proiect, pentru a nu se realiza documentaţie dublă.
Coordonarea trebuie să se extindă şi în sfera prevenirii riscului la locul de muncă, prin coordonatorul de sănătate şi securitate în etapa de pregătire a proiectului pentru şantierul de construcţii.

d) Proiectantul lucrarii este agentul economic, persoana juridica (indiferent de forma de organizare sau de constituire a capitalului social) care, la comanda beneficiarului, în urma adjudecarii lucrării scoase la licitaţie, elaboreaza documentaţia de proiectare în conformitate cu solicitările acestuia.
Acesta este „proiectantul general”, el putand sa apeleze la „proiectanti de specialitate” pentru fundatii, structura, instalatii sanitare, instalatii electrice etc.

e) Şeful de şantier este o persoana fizica cu studii superioare in domeniu, de regula angajata de catre antreprenorul general, care asigură conducerea directă a activităţilor de execuţie a lucrărilor/ produselor, în conformitate cu prevederile documentaţiilor tehnice, ale normativelor în vigoare şi ale procedurilor tehnice de execuţie (PTE), la nivelul de calitate şi la termenele stabilite în contractele încheiate cu clienţii.
Are în subordine directă maiştrii, şefi de lucrări şi formaţiile/ echipele de muncitori din cadrul şantierului pe care îl conduce.

f) Antreprenorul lucrării numit şi constructorul, contractantul sau ofertantul este agentul economic, persoana juridică (indiferent de forma de organizare sau de constituire a capitalului social) care, având capacitatea de a materializa conţinutul documentaţiei de proiectare executa, la comanda beneficiarului (în urma adjudecării lucrarii scoase la licitaţie), lucrările de construcţii-montaj.
Antreprenorul poate executa singur toate lucrările comandate sau poate apela la subantreprenori, caz în care îndeplineşte funcţia de antreprenor general. În cazurile în care beneficiarul, utilizând lucrători proprii, execută direct unele sau toate lucrările de pe şantier, acesta va avea şi calitatea de antreprenor. În consecinţă îşi va asuma atât obligaţiile de beneficiar cât şi obligaţiile de antreprenor.

g) Subantreprenor. Pentru ca o companie să aibă statutul de subantreprenor, trebuie să aibă un contract cu un antreprenor.
Dacă contractul este direct de la beneficiar, compania în discuţie va avea statutul de antreprenor.
Ca exemple de părţi sau instalaţii care pot fi subcontractate, pot fi menţionate următoarele: lucrări de îndepărtare a pământului, structuri, cărămida, instalaţii de aer condiţionat şi sanitare, pavare, amenajare a teritoriului, etc.

h) Lucrător independent: O persoană care de obicei realizează personal şi direct, o activitate economică pentru a obţine profit, fără a avea un contract de angajare la firma beneficiarului, ci un contract comercial (de executie lucrari sau prestari servicii).

i) Coordonator în materie de securitate şi sănătate: Persoana competentă este considerată a fi persoana aflată în posesia calificărilor academice şi profesionale, precum şi a cunoştinţelor de construcţii şi profesionale privind activităţile de prevenire a pericolelor în conformitate cu funcţiile de efectuat.

Voteaza pe Real Web