UNITATE
      PROTEJATĂ
             

Planul de securitate şi sănătate II.Plan securitate si sanatate

Planul de securitate şi sănătate II. SSM  trebuie să cuprindă informaţii de ordin administrativ privind şantierul cum ar fi: adresa exactă a şantierului, beneficiarul lucrării,tipul lucrării, managerul de proiect,coordonatorii în materie de securitate şi sănătate SSM, date privind termenele de execuţie, numărul de lucrători, antreprenori, subantreprenori, lucrători independenţi de pe şantier etc.
În vederea asigurării şi menţinerii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din şantier, managerul de proiect are, în principal, următoarele obligaţii:
- să aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locul de muncă;
- să coopereze cu coordonatorii în materie de securitate şi sănătate SSM în timpul fazelor de proiectare şi de realizare a lucrărilor;
- să ia în considerare observaţiile coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate SSM consemnate în registrul de coordonare;
- să stabilească măsurile generale de securitate şi sănătate SSM aplicabile şantierului, consultându-se cu coordonatorii în materie de securitate şi sănătate SSM;
- să redacteze un document de colaborare practică cu coordonatorii în materie de securitate şi sănătate SSM.
Riscurile specifice vor fi identificate în cadrul activităţii de evaluare a riscurilor stabilind măsurile de prevenire care urmează să se aplice pentru a controla riscurile identificate.
Evaluarea riscurilor constituie primul pas în demersul de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale şi constă în identificarea pericolelor existente la posturile de lucru şi cuantificarea riscurilor.

Evaluarea riscurilor este o examinare sistematică a riscurilor legate de toate componentele procesului de muncă: echipamente de muncă şi materiale; mediul de muncă; lucrător; sarcina de muncă.
În urma evaluării rezultă: riscurile existente la postul de lucru evaluat, dimensiunea acestora, ce riscuri pot fi eliminate, ce măsuri de prevenire şi protecţie trebuie luate pentru a ţine sub control riscurile care nu pot fi eliminate.
Măsuri de prevenire intrinsecă - modalitatea optimă de eliminare a factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională proprii mijloacelor de muncă constă în integrarea principiilor de securitate cu cele de productivitate şi fiabilitate în faza de concepere a sistemelor tehnice; protecţia intrinsecă previne accidentele şi bolile profesionale prin principiul de funcţionare, forma sau modul de dispunere a componentelor unei instalaţii, maşini, aparat, dispozitiv etc. fără a se adăuga elemente concepute special pentru realizarea securităţii muncii.
Măsuri de protecţie colectivă - au drept unic scop protejarea lucrătorilor în timpul desfăşurării procesului de muncă; protecţia colectivă cuprinde ansamblul metodelor şi mijloacelor tehnice prin care se previne sau diminuează acţiunea factorilor de risc asupra a doi sau mai mulţi lucrători; prin această modalitate de prevenire se corectează deficienţele echipamentelor tehnice, precum şi parametrii mediului de muncă, în sensul aducerii lor în limitele de securitate.
Măsuri de protecţie individuală - dotarea personalului cu mijloace individuale de protecţie (cască, mască, costum, cizme etc.); protecţia individuală este o măsură complementară măsurilor de protecţie intrinsecă şi colectivă.
O stare de ordine se obţine prin organizarea şi planificarea activităţilor de pe şantierul de construcţii.
Pentru aceasta, trebuie să se ţină cont de mijloacele şi materialele care urmează să fie utilizate şi produsele necesare pentru efectuarea activităţilor.
Aceasta implică:
-  clasificarea echipamentelor şi materialelor care urmează să fie utilizate.
- stocarea materialelor care nu sunt necesare în afara zonei de lucru.
O stare satisfăcătoare de curăţenie implică stocarea, retragerea şi transportul materialelor în exces.
Sunt recomandate curăţenia periodică utilizând mijloace mecanice (dacă acest lucru este fezabil), acumularea deşeurilor în locuri adecvate şi ridicarea lor cât mai repede posibil.
Aceste acţiuni trebuie aplicate la nivelul etapelor, sarcinilor şi operaţiunilor.
Inca de la elaborarea proiectului zona de organizare de santier trebuie bine pusa in evidenta si toate dotarile sa fie extimate si pozitionate in Planul de organizare de santier
Planul de securitate şi sănătate II. SSM trebuie să cuprindă toate măsurile indicate de coordonatorii de securitate şi sănătate pentru riscurile evaluate.
Aceste măsuri vor fi transmise diverşilor antreprenori (dacă există mai mulţi antreprenori) pentru includerea lor în planurile proprii de securitate şi sănătate SSM.

Voteaza pe Real Web