UNITATE
      PROTEJATĂ
             

Obligaţiile beneficiarului

Obligaţiile beneficiarului obligatiile beneficiarului

Atunci când un beneficiar sau un manager de proiect a desemnat unul ori mai mulţi coordonatori în materie de securitate şi sănătate pentru a executa sarcinile prevăzute la art. 54 şi 58, acesta nu va fi exonerat de răspunderile care îi revin în acest domeniu.
Beneficiarul sau managerul de proiect are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor în toate aspectele legate de muncă – desemnarea unui sau mai mulţi coordonatori în materie de securitate şi sănătate privind executarea sarcinilor prevăzute la art. 54 şi 58 – acesta nu va fi exonerat de răspunderile care îi revin în acest domeniu.

– În vederea asigurării şi menţinerii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din şantier, managerul de proiect are, în principal, următoarele obligaţii:
a) să aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locul de muncă;
b) să coopereze cu coordonatorii în materie de securitate şi sănătate în timpul fazelor de proiectare şi de realizare a lucrărilor;
c) să ia în considerare observaţiile coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate consemnate în registrul de coordonare;
d) să stabilească măsurile generale de securitate şi sănătate aplicabile şantierului, consultându-se cu coordonatorii în materie de securitate şi sănătate;
e) să redacteze un document de colaborare practică cu coordonatorii în materie de securitate si sanatate;

Un aspect esenţial îl reprezintă concentrarea asupra coordonării.Aceasta necesită consultarea diferitelor părţi interesate, astfel încât, în cazul unor circumstanţe speciale să se obţină cele mai bune soluţii de securitate şi sănătate în muncă pe întreaga durată a lucrărilor de construcţii.
Acordarea unei atenţii sporite securităţii în muncă, a pericolelor şi riscurilor la adresa sănătăţii şi a modului în care pot fi eliminate acestea prin cooperarea în cadrul echipei în timpul fazelor de proiectare şi realizare a lucrărilor reprezintă o măsură deosebit de utilă.

Obligaţiile angajatorilor

Principiul responsabilităţii angajatorilor pentru securitatea şi sănătatea propriilor lucrători prevăzut de Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă nu este afectat de responsabilităţile şi funcţiile altor părţi interesate din cadrul unui proiect de construcţii.
Răspunderea angajatorilor pentru toate aspectele de securitate şi sănătate în muncă nu poate fi delegată altor persoane.
– În vederea asigurării şi menţinerii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din şantier în condiţiile prevăzute la art. 58 şi 60, angajatorii au, în principal, următoarele obligaţii:
a) să respecte obligaţiile generale ale angajatorilor în conformitate cu prevederile din Legea nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;
b) să îndeplinească şi să urmărească respectarea planului de securitate şi sănătate de către toţi lucrătorii din şantier;
c) să ia măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor art. 56, în conformitate cu cerinţele minime stabilite în anexa nr. 4;
d) să ţină seama de indicaţiile coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate sau ale şefului de şantier şi să le îndeplinească pe toată perioada execuţiei lucrărilor;
e) să informeze lucrătorii independenţi cu privire la măsurile de securitate şi sănătate care trebuie aplicate pe şantier şi să pună la dispoziţie acestora instrucţiuni adecvate;
f) să redacteze planurile proprii de securitate şi sănătate şi să le transmită coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate

a.- b.Conform prevederilor planului de securitate şi sănătate al şantierului si planului propriu SSM, angajatorii trebuie să contribuie cu echipamentele şi resursele necesare pentru aplicarea măsurilor prevăzute în plan. Înainte de începerea execuţiei proiectului, fiecare contractor trebuie să înmâneze fiecărui subcontractor acea parte a planului propriu de sănătate şi securitate care se referă la activităţile pe care aceştia le vor desfăşura pe şantier şi de asemenea aspectele generale, această acţiune înregistrându-se într-un document.
Dacă lucrarea este din nou subcontractată, trebuie adoptată aceiaşi procedură.

c-d Angajatorii trebuie să ţină seama de indicaţiile coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate.
Acestea pot fi complexe, având în vedere funcţiile coordonatorilor pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii pe durata lucrărilor de construcţii, inclusiv în ceea ce priveşte planurile şi dosarele de securitate şi sănătate în funcţiile de coordonare.
Angajatorii trebuie să reţină că au sarcina de a ţine seama de indicaţiile coordonatorilor din etapa de elaborare a proiectului cât şi de cele ale coordonatorilor din etapa de execuţie a lucrărilor.

e) Angajatorul (contractor sau subcontractor) trebuie să-şi informeze lucrătorii asupra pericolelor de pe şantier şi asupra măsurilor de securitate şi sănătate.
Dintre aceste obligaţii, următoarele pot fi subliniate: să execute sarcinile în conformitate cu procedurile de lucru sigure stabilite de angajator, să nu dezactiveze dispozitivele de securitate, să anunţe pe superiori despre necesitatea de înlocuire imediată a protecţiilor colective sau să le restabilească dacă au fost întrerupte momentan, să informeze dacă, în opinia lor, apar situaţii periculoase, să utilizeze echipamentul individual de protecţie etc.

f) Elaborarea planurilor nu trebuie să fie doar un simplu exerciţiu birocratic.

Acestea trebuie, mai degrabă, să adauge o valoare reală funcţiilor de gestionare a lucrărilor în ceea ce priveşte procesul de combatere a riscurilor la adresa securităţii şi sănătăţii persoanelor care particiră la lucrările de construcţii. Este important ca la planul de securitate şi sănătate să contribuie toate părţile interesate implicate în proiectul de construcţii.

– În vederea menţinerii securităţii şi sănătăţii pe şantier, atunci când ei înşişi execută o activitate profesională pe şantier, angajatorii trebuie să respecte:
a) prevederile din Legea nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, echipamentul de muncă, echipamentul individual de protecţie;
b) indicaţiile coordonatorului sau coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate în muncă.

Angajatorii care desfăşoară personal activităţi pe un şantier de construcţii reprezintă un grup separat de persoane cu anumite obligaţii specifice.
Aceştia trebuie să protejeze cât mai mult securitatea şi sănătatea lor şi a celorlalte persoane afectate de lucrările de construcţii, să respecte cerinţele privind utilizarea în condiţii de siguranţă a echipamentului de lucru, a echipamentului individual de protecţie şi să ţină seama de indicaţiile coordonatorului sau coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate.

Voteaza pe Real Web