UNITATE
      PROTEJATĂ
             

EIP SSMEIP SSM

Prin echipament individual de protecţie ( EIP SSM ) se înţelege orice echipament destinat să fie purtat sau ţinut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop.

Sunt excluse din definiţia de mai sus:
a) îmbrăcămintea de lucru şi uniformele obişnuite care nu sunt proiectate în mod special pentru a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorului;
b) echipamentul folosit de serviciile de urgenţă şi salvare;
c) echipamentul individual de protecţie purtat sau folosit de armată, poliţie ori de alte instituţii de ordine publică;
d) echipamentul individual de protecţie pentru mijloace de transport rutier;
e) echipamentul sportiv;
f) echipamentul de autoapărare sau de descurajare;
g) dispozitivele portabile pentru detectarea şi semnalizarea riscurilor şi factorilor nocivi.

Excluderile sunt argumentate prin următoarele:
- articolul respectiv nu are rol de protecţie (uniformele, îmbrăcămintea de lucru sau dispozitivele portabile, echipamente de descarcerare sau de salvare folosite de serviciile de urgenţă şi salvare);
- articolul respectiv nu asigură protecţia completă a purtătorului, existând niveluri mari de risc, acceptabile la activitatea respectivă (echipamentul sportiv, pentru forţele de ordine publică);
- intră sub incidenţa altor reglementări (centuri de pe mijloace de transport rutier).

Echipamentul individual de protecţie trebuie să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă.

Orice echipament individual de protecţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie corespunzător pentru riscurile implicate, fără să conducă el însuşi la un risc mărit;
b) să corespundă condiţiilor existente la locul de muncă;
c) să ia în considerare cerinţele ergonomice şi starea sănătăţii lucrătorului;
d) să se potrivească în mod corect persoanei care îl poartă, după toate ajustările necesare.

Condiţiile minime pentru a fi permisă introducerea pe piaţă, indiferent de formă (comercializare, fabricare pentru propriul uz, împrumut, punerea la dispoziţie gratuit) şi
utilizarea EIP SSM sunt:
- să poarte marcajul de conformitate european CE care atestă că produsul respectă toate prevederile incluse în directiva europeană 89/686/CEE şi toate directivele aplicabile,
inclusiv cu procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute pentru tipul respectiv de produs;
- să fie însoţite de fişa de informaţii furnizată de producător/instrucţiuni, în limba română.

Sunt EIP SSM de concepţie complexă următoarele:
- aparate de protecţie respiratorie filtrante, destinate protecţiei împotriva aerosolilor solizi şi lichizi sau împotriva gazelor iritante, periculoase, toxice sau radiotoxice;
- aparate de protecţie respiratorie complet izolante faţă de atmosferă, inclusiv cele destinate scufundării (cu aer comprimat, cu oxigen chimic, cu aducţie de aer liber, cu aducţiede aer comprimat etc);
- EIP SSM care asigură o protecţie limitată în timp împotriva substanţelor chimice sau împotriva radiaţiilor ionizante (mănuşi rezistente la substanţe chimice, costum salopetă antichimic, costum de intervenţie pentru amoniac etc);
- EIP SSM şi echipamente individuale de intervenţie în ambianţe calde, ale căror efecte sunt comparabile cu cele ale unei temperaturi a aerului egală sau mai mare de 100oC, cu sau fără radiaţii infraroşii, flăcări sau particule de metal topit (ex: mănuşi termoizolante pentru manipulări de obiecte peste 100oC, costume sau cagule aluminizate pentru siderurgie etc);
- EIP SSM şi echipamente individuale de intervenţie în ambianţe reci, ale căror efecte sunt comparabile cu cele ale unei temperaturi a aerului egală sau mai mică de -50oC;
- EIP SSM destinate a proteja împotriva căderii de la înălţime (ex: centuri, frânghii, carabiniere, blocatoare etc);
- EIP SSM destinate a proteja împotriva riscurilor electrice pentru lucrări executate sub tensiuni periculoase sau cele izolante împotriva tensiunilor înalte (ex: mănuşi electroizolante, cizme electroizolante etc).

EIP trebuie să corespundă riscurilor de la locul de muncă, respectiv trebuie să existe o caracteristică a EIP care să atenueze acţiunea fiecărui factor periculos ce conduce la un risc de accidentare sau îmbolnăvire pentru lucrători, pentru orice zonă a corpului expusă. Prin această caracteristică, EIP acţionează ca un ecran sau un scut între factorul periculos şi lucrător.
EIP SSM nu trebuie să genereze el însuşi un risc pentru utilizator, printr-o concepţie defectuoasă, prin utilizarea de materiale dăunătoare, printr-o falsă protecţie sau prin stânjenirea mişcărilor utilizatorului. De exemplu, o îmbrăcăminte prea largă poate genera riscuri de prindere de organe de maşini în mişcare. EIP SSM trebuie să fie adecvat condiţiilor de la locul de muncă, luând în considerare temperatura şi umiditatea de la locul de muncă, viteza curenţilor de aer, dar şi spaţiul liber. De exemplu, în cazul aparatelor de protecţie respiratorie, alegerea unui anumit tip trebuie să ia în considerare disponibilitatea unei surse de aer respirabil, dar şi măsura în care există riscul strivirii furtunurilor de alimentare sau dimensiunile spaţiului închis în care trebuie să se pătrundă. În mod similar, la alegerea componentelor unui sistem de oprire a căderii trebuie să se aibă în vedere ca spaţiul liber de sub utilizator să fie mai mare sau egal cu spaţiul liber specific EIP SSM din sistem, astfel încât în cazul unei căderi utilizatorul să nu se izbească de pământ sau de alte corpuri înainte de oprirea căderii de către EIP.

Voteaza pe Real Web