UNITATE
      PROTEJATĂ
             

Dosarul de intervenţii ulterioaredosar de interventii ulterioare

Datorită faptului că anumite tipuri de lucrări nu pot fi planificate "a priori", dacă este necesar să se efectueze o astfel de lucrare la o dată ulterioară, la momentul respectiv se va defini procedura de realizare a lucrarilor insotita de măsurile de securitate şi sănătate in munca, SSM necesare - dosarul de intervenţii ulterioare

Dosarul de intervenţii ulterioare trebuie să cuprindă:
a) documentaţia de intervenţii ulterioare, cum ar fi planuri şi note tehnice;
b) prevederi şi informaţii utile pentru efectuarea intervenţiilor ulterioare în condiţii de securitate şi sănătate.

Documentatia de interventii ulterioare face referire la planuri de realizare a reparaţiilor, conservarea şi întreţinerea întregului proiect şi instalaţiilor aferente după avizare (înlocuirea acoperirilor cu materiale, bariere de protecţie, echipamente, conducte, hublouri, jgheaburi, întreţinerea instalaţiilor, curăţarea terenului, etc.).
Elementele de sănătate şi securitate, SSM (dispozitive auxiliare, puncte de ancorare, etc.) şi informaţiile necesare pentru realizarea activităţilor avute în vedere în această secţiune, inclusiv accesul la locurile unde urmează să fie executate trebuie planificate.

În toate situaţiile, pentru executarea acestor lucrări, tehnologia existentă la acel moment ar trebui să fie luată ca referinţă.

Când apare o situaţie specifică, în cazul în care progresul tehnic permite alte echipamente de lucru care oferă un nivel mai mare de sănătate şi securitate în utilizare, se vor utiliza acestea, indiferent de ceea ce a fost planificat în dosarul de interventii ulterioare.

Dosarul de intervenţii ulterioare se întocmeşte încă din faza de proiectare a lucrării de către coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării sau de către proiectant, după caz.

Dosarul de intervenţii ulterioare trebuie să fie adaptat caracteristicilor lucrării pentru a îndeplini obligaţiile referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, SSM prevăzute de legislaţia în vigoare începînd cu faza de proiectare de către coordonatorul de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului, şi trebuie să cuprindă elementele utile în materie de securitate şi sănătate de care trebuie să se ţină seama în cursul lucrărilor ulterioare.

Dosarul de intervenţii ulterioare trebuie să fie transmis coordonatorului în materie de securitate şi sănătate, SSM pe durata realizării lucrării, pe bază de proces-verbal care se ataşează la dosar.

Prevederile şi informaţiile pentru executarea lucrărilor ulterioare care sunt cuprinse în dosarul de interventii ulterioare realizat în faza de proiectare, trebuie sa intre în posesia coordonatorului de securitate şi sănătate, SSM pe durata realizarii lucrării, care trebuie să adapteze dosarul, în funcţie de evoluţia lucrărilor ulterioare şi de eventualele modificări intervenite.

După recepţia finală a lucrării dosarul de intervenţii ulterioare trebuie transmis beneficiarului pe baza unui proces-verbal care se ataşează la dosar.

Trebuie subliniat că toate aceste prognoze şi informaţii pentru executarea lucrărilor ulterioare trebuie să rămână în posesia beneficiarului, astfel încât acesta din urmă să poată să le transmită ulterior utilizatorului sau utilizatorilor viitori ai şantierului.

În unele cazuri, cînd apar schimbări în procesul de producţie, planul de execuţie al lucrărilor se modifică şi în consecinţă este necesară o actualizare a planului de securitate şi sănătate la locul de muncă.

Când se actualizează planul, perioadele de timp, ritmul muncii, concentrarea excesivă a companiilor şi lucrătorilor, incompatibilitatea activităţilor, etc. sunt probleme de care trebuie ţinut cont pentru a evita generarea unor noi riscuri.

In cazul unei intervenţii ulterioare, beneficiarul trebuie să pună la dispoziţie coordonatorului în materie de securitate şi sănătate, SSM desemnat pe durata intervenţiilor ulterioare un exemplar al dosarului de intervenţii ulterioare.

Lucrări ulterioare sunt considerate reparaţiile, conservarea şi întreţinerea întregului proiect şi instalaţiilor sale după acceptare (înlocuirea acoperirilor cu materiale, bariere de protecţie, echipamente, conducte, hublouri, jgheaburi, întreţinerea instalaţiilor, curăţarea terenului, etc.).

Elementele de sănătate şi securitate (dispozitive auxiliare, puncte de ancorare, etc.) şi informaţiile necesare pentru realizarea activităţilor avute în vedere în această secţiune, inclusiv accesul la locurile unde urmează să fie executate, trebuie planificate.

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate, SSM desemnat pe perioada intervenţiilor ulterioare trebuie să completeze dosarul de intervenţii ulterioare şi să efectueze eventuale modificări cerute de noile lucrări.

Pe parcursul executării lucrărilor în cadrul unui şantier de construcţii poate să apară necesitatea efectuării unor noi tipuri de lucrări (drenarea apei infiltrate, excavaţii etc.) care nu au fost prinse iniţial în proiect.

Pentru prevenirea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la aceste tipuri de lucrări, acestea trebuie completate în dosarul de intervenţii ulterioare de către coordonatorul în materie de securitate şi sănătate, SSM desemnat pe perioada intervenţiilor ulterioare.

Aceste completări trebuie să cuprindă întreaga documentaţie de securitate şi sănătate în muncă aferentă.

Voteaza pe Real Web