UNITATE
      PROTEJATĂ
             

Declaratia prealabiladeclaratia prealabila

Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie să întocmească o declaratie prealabila în următoarele situaţii:
a) durata lucrărilor este apreciată a fi mai mare de 30 de zile lucrătoare şi pe şantier lucrează simultan mai mult de 20 de lucrători;
b) volumul de mână de lucru estimat este mai mare de 500 de oameni-zi.

Ca regulă generală, această declaratie prealabilă este întotdeauna executorie.

Cu toate acestea, această declaratie prealabila îşi poate pierde în parte utilitatea informativă pentru "lucrările de scurtă durată" în care, datorită duratei scurte şi a faptului că se cunoaşte data de începere a lucrării cu puţin timp în avans (sau nu se cunoaşte) - cazul numeroaselor "lucrări de urgenţă"- este posibil ca declaratia prealabilă să ajungă la autoritatea de muncă competentă după începerea lucrării sau chiar, uneori, după ce lucrarea a fost finalizată.

Obligaţia de comunicare a preavizului menţionată anterior revine beneficiarului. În consecinţă, dezvoltatorul trebuie să fie în posesia tuturor datelor referitoare la agenţii cu care va încheia contracte, în plus faţă de cele încheiate cu companiile (contractanţi şi subcontractanţi) şi lucrătorii care desfăşoară activităţi independente care vor participa la realizarea lucrării.

Declaratia prealabiala va fi întocmită conform anexei nr. 3 din HG 300/2006 şi va fi comunicată inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia se vor desfăşura lucrările, cu cel
puţin 30 de zile înainte de începerea acestora.

Declaratia prealabila trebuie să conţină următoarele date:
• data comunicării
• adresa exactă a şantierului
• beneficiarul (beneficiarii) lucrării (numele şi adresele)
• tipul lucrării
• managerul (managerii) de proiect (numele şi adresa)
• coordonatorul (coordonatorii) în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării (numele şi adresa)
• coordonatorul (coordonatorii) în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării (numele şi adresa)
• data prevăzută pentru începerea lucrării
• durata estimativă a lucrărilor pe şantier
• numărul maxim estimat de lucrători pe şantier
• numărul de antreprenori/subantreprenori şi de lucrători independenţi prevăzut pe şantier
• datele de identificare a antreprenorilor, subantreprenorilor şi/sau lucrătorilor independenţi deja selecţionaţi.

Prezentarea declaratiei prealabile menţionate anterior la Inspectorat Teritorial de Muncă se poate face fie direct, fie prin delegat, înainte de începerea lucrărilor.

Prezentarea declaratiei prealabile trebuia facută de beneficiar si/sau managerul de proiect înainte de începerea lucrărilor.

Textul declaratiei prealabile trebuie să fie afişat pe şantier, în loc vizibil, înainte de începerea lucrărilor.

Declaratia prealabila se afişează în loc vizibil la intrarea principală în şantier, la principalele puncte de lucru, înainte de începerea lucrărilor.

Textul declaratiei prealabile trebuie actualizat ori de câte ori au loc schimbări.
Declaratia prealabila poate fi actualizată ori de câte ori este necesar atunci când apar modificări în conţinutul său (a se vedea comentariile de la §48) şi atunci când are loc încorporarea unor noi

societăţi şi lucrătorii independenţi care nu au fost incluşi anterior.
Aceste actualizări trebuie să fie afişate în mod vizibil pe şantier şi trebuie comunicate, de asemenea către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Voteaza pe Real Web