UNITATE
      PROTEJATĂ
             

SSM electrice

SSM electrice

SSM electricessm electrice

EVALUAREA Şl PREVENIREA RISCURILOR ELECTRICE

Metodele de evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pot fi clasificate în două mari categorii:
• calitative, bazate pe liste de control a riscurilor (check-list-uri)
• cantitative, mai complexe, care permit stabilirea nivelului de risc pe post de lucru, pe baza combinaţiei între gravitatea şi frecvenţa consecinţei maxime previzibile a acţiunii factorului de risc asupra organismului uman.

Alegerea metodei de evaluare a riscurilor de natură electrică depinde de în primul rând de tipul activităţii desfăşurate, de echipamentele de muncă utilizate, numărul de lucrători evaluaţi, condiţiile de muncă, caracteristicile particulare ale locului de muncă, riscurile specifice, etc.

Pericolul de electrocutare nu se poate identifica şi evalua decât prin examinări, măsurători, testări şi verificări.

Evaluarea pericolelor şi propunerea de măsuri, deşi bazată pe aceleaşi principii, va avea particularităţi diferite, în funcţie de lucrările executate de către lucrători şi de echipamentele de muncă utilizate.
Este necesar să se facă o diferenţiere între:
1. Lucrări neelectrice în care se utilizează echipamente de muncă alimentate din instalaţii electrice.

2. Lucrări care se desfăşoară în instalaţiile electrice, cu scoatere de sub tensiune, sub tensiune, ori în apropierea instalaţiilor electrice sub tensiune accesibile în scopul de a executa lucrări de montaj, verificare, reparaţii sau de a întreţine echipamentele de muncă şi/sau instalaţiile electrice.

1. Lucrări neelectrice în care se utilizează echipamente de muncă alimentate din instalaţii electrice.

In acest caz, evaluarea riscurilor va avea în vedere verificarea:
- dacă echipamentele de muncă sau instalaţiile electrice sunt adecvate lucrării ce se execută;
- dacă echipamentele sau instalaţiile electrice utilizate sunt conforme cu reglementările legislative privind punerea acestora pe piaţă, cu prevederile HG nr. 1146/2006 şi cu reglementările tehnice aplicabile, astfel încât să se poată evita, de către lucrători, pericolul de electrocutare;
- dacă dispozitivele de protecţie ale echipamentelor de muncă utilizate sunt în conformitate cu reglementările legislative privind punerea acestora pe piaţă, cu prevederile HG nr. 1146/2006 si cu reglementările tehnice aplicabile;
- dacă lucrătorii, utilizatori ai echipamentelor de muncă sau instalaţiilor electrice, deţin toate informaţiile şi sunt instruiţi cu privire la utilizarea acestora
- şi altele, după caz.

2. Lucrări care se desfăşoară în instalaţiile electrice, cu scoatere de sub tensiune, sub tensiune, ori în apropierea instalaţiilor electrice sub tensiune accesibile în scopul de a executa lucrări de montaj, verificare, reparaţii sau de a întreţine echipamentele de muncă şi/sau instalaţiile electrice.

In aceste cazuri, pentru evaluarea riscurilor se vor avea în vedere următoarele:
- tehnicile şi procedurile utilizate sunt în conformitate cu prevederile HG nr. 1146/2006 si reglementările tehnice aplicabile;
- echipamentele sau instalaţiile electrice utilizate sunt conforme cu legislaţia privind introducerea acestora pe piaţă, prevederile HG nr. 1146/2006 si cu reglementările tehnice aplicabile, astfel încât să se poată evita de către lucrători pericolul de electrocutare.
- dispozitivele de protecţie ale echipamentelor de muncă utilizate sunt în conformitate cu legislaţia privind introducerea acestora pe piaţă, prevederile HG nr. 1146/2006 si cu reglementările tehnice aplicabile;
- mijloacele şi echipamentele de protecţie utilizate sunt în conformitate cu legislaţia privind introducerea acestora pe piaţă, prevederile HG nr. 1146/2006 si reglementările tehnice aplicabile;
- lucrătorii care utilizează echipamentele de muncă deţin toate informaţiile şi sunt instruiţi cu privire la acestea;
- electricienii deţin toate informaţiile, sunt instruiţi, autorizaţi din punct de vedere al securităţii în muncă şi, atunci când este cazul, au toate autorizările tehnice necesare
Prevenirea riscurilor de natură electrică se face şi prin verificarea periodică a instalaţiilor electrice şi echipamentelor de muncă alimentate electric.
Verificările periodice garantează eficacitatea procedurilor de întreţinere aplicate pentru instalaţiile electrice, echipamentele de muncă alimentate electric, ale echipamentelor şi mijloacelor de protecţie utilizate în instalaţiile electrice.
Prin aceste verificări se poate face totodată şi o evaluare periodică a riscurilor de natură electrică, eliminarea respectiv prevenirea acestora.
HG nr. 1146/2006, Anexa nr. 1, prevede ca instalaţiile sau echipamentele de muncă electrice trebuie să fie verificate la recepţie, înainte de punerea în funcţiune şi apoi periodic în exploatare, precum şi după fiecare reparaţie sau modificare, fiind interzisă punerea sub tensiune a instalaţiei, utilajului sau echipamentului care nu a corespuns la una dintre aceste verificări.

Voteaza pe Real Web