UNITATE
      PROTEJATĂ
             

andras5691

OBLIGAŢIILE ANGANJATORULUI LA EVALUAREA EIP.

OBLIGAŢIILE ANGANJATORULUI LA EVALUAREA EIPEvaluarea EIP

Art. 14 (1) din HG 1048/2006: Înainte de a alege echipamentul individual de protecţie, obligaţiile anganjatorului  la evaluarea eip cerinţele sunt prevăzute la art. 5 şi 6.
(2) Această evaluare cuprinde:
a) analiza şi evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace;
b) definirea caracteristicilor pe care trebuie să le posede echipamentul individual de protecţie pentru a fi eficace împotriva riscurilor prevăzute la lit. a), luându-se în considerare orice riscuri pe care le poate crea echipamentul în sine;
c) compararea caracteristicilor echipamentului individual de protecţie disponibil cu caracteristicile prevăzute lal it. b).
Înainte de a alege EIP, angajatorul trebuie să efectueze o analiză şi evaluare a riscurilor existente la locul de muncă care nu pot fi evitate prin alte mijloace. Această evaluare se poate efectua aplicând modelul de fişă de evaluare prezentat în Anexa nr. 1 la HG 1048/2006. Prin această fişă, ce poate fi completată ţinând cont de condiţiile de la locul de muncă, se realizează o identificare a părţilor corpului expuse unui risc de accidentare sau îmbolnăvire şi a riscurilor (mecanice, electrice, chimice etc). Analiza fişei permite identificarea sortimentului de EIP necesar şi a tuturor riscurilor împotriva cărora acesta trebuie să asigure protecţie. Definirea caracteristicilor pe care trebuie să le aibă fiecare sortiment ce trebuie achiziţionat se poate face luând în considerare recomandările din Comunicarea Comisiei 89/328/CEE, prezentate în continuare, la nivel general, eventual însoţite de calificative de tipul „nivel mic/mediu/mare de performanţă” sau stabilind parametrii limită admisibili.

Aceste recomandări cuprind indicaţii referitoare la caracteristicile pe care ar trebui să le aibă principalele grupe de EIP, delimitate în funcţie de:
a) Riscurile de prevenit
Ţinând cont de riscurile identificate şi factorii periculoşi care ar genera aceste riscuri, pentru fiecare grup de EIP trebuie definite caracteristicile/proprietăţile pe care ar trebui să le îndeplinească EIP pentru a-şi îndeplini funcţia de protecţie. Aceste caracteristici sunt definite prin cuvinte cheie, corelate de obicei cu caracteristici fizico-mecanice, chimice sau de performanţă practică generale sau cu caracteristici definite de specialişti prin standardele aplicabile grupului de EIP. Nu sunt indicate limite de performanţă.
b) Riscurile determinate de echipament
În acest grup de riscuri sunt incluse acele aspecte de securitate în legătură cu asigurarea unui confort minim sau cu menţinerea caracteristicilor de protecţie pe perioada utilizării, ştiut fiind faptul că pierderea caracteristicilor prin îmbătrânire poate conduce la o falsă protecţie, iar defectele ce pot apărea datorită uzării premature pot conduce la accidente sau riscuri suplimentare pentru utilizator (de exemplu ruperea unor bride de la o mască de gaze implică pierderea funcţiei de protecţie, iar deteriorarea prematură a tălpii poate conduce la accidente prin împiedicare).
Sunt luate în considerare şi alte riscuri specifice ce pot fi generate de EIP, de exemplu riscul de explozie sau incendiu, dacă în medii cu atmosferă potenţial explozivă sarcinile electrice produse prin frecare se acumulează pe EIP , în cazul descărcării bruşte, sunt generate scântei ce pot iniţia explozia.
c) Riscurile determinate de utilizarea EIP
În acest grup de riscuri sunt definite în special acele caracteristici legate de utilizarea greşită a EIP.
Definirea unor parametri limită în legătură cu caracteristicile stabilite se poate face numai prin consultarea standardelor europene armonizate referitoare la tipul respectiv de produs sau a literaturii de specialitate, coroborat cu experienţa utilizatorului.

Marcarea pe orice EIP trebuie să fie permanentă, rezistentă pe durata de viaţă a EIP şi să cuprindă cel puţin:
– identificarea producătorului;
– identificarea modelului;
– marcajul de conformitate european CE.

Voteaza pe Real Web