UNITATE
      PROTEJATĂ
             

Coordonatori în materie de securitate şi sănătateCoordonatori în materie de securitate şi sănătate

Coordonatorii în materie de securitate şi sănătate în etapele de elaborare a proiectului lucrării se desemnează înainte de începerea activităţilor de proiectare, astfel încât să îşi asiste beneficiarii încă de la începutul proiectului.
Aceşti coordonatori trebuie să îşi continue participarea până la finalizarea tuturor activităţilor pregătitoare pentru începerea construcţiilor (inclusiv pregătirea planurilor de securitate şi sănătate şi primele etape ale pregătirii/actualizării dosarelor de securitate şi sănătate), precum şi a lucrărilor de proiectare.
Coordonatorii în materie de securitate şi sănătate pe durata execuţiei lucrării trebuie să îşi înceapă activitatea înainte de începerea lucrărilor, având în vedere funcţiile pe care le au şi avantajele pe care le presupune implicarea lor înainte de începerea lucrărilor pe şantier.
Atunci când la realizarea lucrărilor pe şantier participă mai mulţi antreprenori, un antreprenor şi unul sau mai mulţi subantreprenori, un antreprenor şi lucrători independenţi ori mai mulţi lucrători independenţi, beneficiarul şi/sau managerul de proiect trebuie să desemneze un coordonator în materie de securitate.

Coordonator SSM

De regulă funcţiile de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării şi cea de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării sunt deţinute de persoane diferite mai ales în cazul lucrărilor complexe.
Totuşi legea permite beneficiarului/managerului de proiect să desemneze aceeaşi persoană în calitate de coordonator atât pe durata elaborării proiectului cât şi pe durata realizării lucrării.

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului are obligaţia de a lua parte la toate fazele elaborării proiectului intervenind cu aspectele de securitate şi sănătate în muncă ce trebuie incluse încă din faza de proiectare.
Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării proiectului urmăreşte aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă prevăzute în proiect în fiecare etapă de realizare a lucrării.
Când cele două funcţii sunt deţinute de aceeaşi persoană obligaţiile de mai sus revin acesteia.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor lor, coordonatorii în materie de securitate şi sănătate trebuie să participe la toate întrunirile care privesc elaborarea proiectului şi realizarea lucrării având ca obiectiv respectarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă atât în la elaborarea proiectului cât şi la realizarea lucrării.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor lor conform coordonatorii în materie de securitate şi sănătate trebuie să solicite managerului de proiect şi antreprenorului toată documentaţia necesară pentru elaborarea planului de securitate şi sănătate cum ar fi: etapele lucrării, procesul tehnologic, schema de personal, echipamentul de muncă, evaluarea riscurilor
Coordonatorii în materie de securitate şi sănătate trebuie să consemneze în registrul de coordonare toate evenimentele care au loc pe şantier (incidente, avarii, abateri disciplinare cu consecinţe în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, existenţa unor pericole grave şi iminente, rezultatele vizitelor inspectorilor de muncă etc.), constatările în legătură cu aceste evenimente precum şi deciziile luate.Registrul de coordonare trebuie ţinut la zi (actualizat ori de câte ori apar un nou eveniment).

Voteaza pe Real Web